Informace o odpadech

Poplatek za systém odpadového hospodářství obce

Poplatek za systém odpadového hospodářství obce zůstává i pro rok 2024 ještě ve výši 500,00 Kč/trvale žijícího obyvatele či nemovitost v případě občanů s jiným než trvalým pobytem v Olešnici, pro nepřístupná místa svozovým vozem se poplatek krátí na polovinu. Splatnost poplatku je 31. 3. 2024.

 

Poplatek za systém odpadového hospodářství obce