O obci

Olešnice, Buková, Lhotka

Olešnice se podobně jako několik vsí v okolí poprvé připomíná v listině z roku 1186. Bývala samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku. Volf Krajíř prodal tento nevelký statek Pouzarům z Michnic a ti zde hospodařili až do pobělohorské doby. Roku 1623 koupily Olešnici České Budějovice a o pět let později ji zase prodaly a to Gerhartovi ze Stratenu. Než byla roku 1727 odprodána opět městu České Budějovice, dlela v rukách rodu Buquoů. Dominantou obce je místní zámek, patrová čtyřkřídlá budova obklopující nádvoří. Někdejší gotická tvrz byla ve druhé polovině 16. století přestavena v renesanční zámeček. Severní křídlo zámku, v němž byl pivovar, bylo přebudováno na kostel svatého Václava. Od roku 1727 až do roku 2001 bylo majitelem zámku město České Budějovice (objekt sloužil mj. jako škola, archiv či šicí dílna). Dnes je zámek ve vlastnictví obce Olešnice. Stavebně propojen se zámkem je Kostel sv. Václava, který vznikl v letech 1786 až 1787 adaptací někdejšího pivovaru v severním křídle zámecké budovy; věž byla přistavěna koncem 19. století.
V katastru obce se mj. nachází Boží muka zvaná „Kostelíček“ a to v lese jižně od obce. Na tomto místě stávala poutní kaple, která zanikla po Josefínských reformách koncem 18. století. Na místě byla v roce 1904 vystavěna kamenná boží muka a jednou ročně je zde sloužena mše, posloužila i ke svatebnímu obřadu a celé místo má jedinečné genius loci.

Buková je poprvé zmíněna jako ves mezi lesy patřící k Novým Hradům z r. 1359. Místní částí Olešnice je až od roku 1986, bydlí zde cca 125 stálých obyvatel. Dominantou obce je architektonicky zdařilá stavba budovy obecné školy z r. 1900, ve které je v současné době zřízen obchod a pohostinství s možností ubytování. 

Lhotka - první písemný záznam je z r. 1375. Tato malá úhledná vesnička má cca 40 stálých obyvatel a 38 popisných čísel, z nichž třetina slouží k rekreaci. Ve Lhotce nalezneme pozoruhodnou - nyní nově opravenou - Kapli sv. Rodiny.
Olešnice, Buková, LhotkaOlešnice, Buková, LhotkaOlešnice, Buková, Lhotka


Obecní drobné sakrální památky

Kniha Drobné sakrální památky - Olešnice, Buková, Lhotka je unikátním dílem mapujícím sakrální stavby na území obce Olešnice proložená jak fotografiemi, tak podrobným popisem památek.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sakralni-pamatky.pdf Sakrální památky 135295.2 Kb